OFERTA EDUCAŢIONALĂ

ANUL ŞCOLAR 2024/2025

 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL –  FILIERĂ TEHNOLOGICĂ

  • Tehnician în automatizări -  24 locuri
  • Tehnician mecanic pentru întreținere şi reparații – 24 locuri

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL

  • Electronist aparate şi echipamente

                      – 12 locuri ARTROM STEEL TUBES S.A

  • Mecanic auto – 12 locuri
  • Strungar – 12 locuri ARTROM STEEL TUBES S.A.
  • Electrician exploatare joasă tensiune

       – 12 locuri S.C. ALRO S.A.
        – 12 locuri ARTROM STEEL TUBES S.A.

  • Mecanic utilaje și instalații în industrie

        – 12 locuri S.C. ALRO S.A.
        – 12 locuri ARTROM STEEL TUBES S.A.

  • Operator la mașini cu comandă numerică

         – 12 locuri ARTROM STEEL TUBES S.A

 

 

Adresa: Strada Ecaterina Teodoroiu, Nr. 8 A, Slatina, Olt
Telefon: 0249/431446
Fax: 0249/431446
e-mail:colegiu@metalurgicslatina.ro

Copyright © 2012 Prof. Oltita Avramescu