Proiect finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene
Acțiunea cheie 1
Mobilităţi în domeniul educației școlare

GOOD TEACHERS MAKE A GREAT SCHOOL

Numărul de referință al proiectului: 2020-1-RO01-KA101-079154
Grant aprobat: 14.290 euro
Perioada: septembrie 2020 - decembrie 2021

Scopul proiectului, obiectivul general : îmbunătățirea procesului instructiv-educativ din cadrul școlii, transformarea lui într-un mediu modern, european, cu activități de învățare adaptate nevoilor elevilor săi.

Obiectivele specifice proiectului:
O1- îmbunătățirea competențelor pedagogice a șase cadre didactice în domeniul educației non-formale și de implementare a instrumentelor IT, pentru a lucra cu elevii cu risc de abandon școlar, în cadrul a trei sesiuni de formare.
O2- îmbunătățirea și consolidarea competențelor lingvistice a șase cadre didactice, urmare a participării la trei cursuri structurate desfășurate într-un cadru european, multilingvistic.
O3-dezvoltarea personală a șase cadre didactice, urmare a formării continue într-un cadru internațional de învățare, multicultural, pe care îl oferă cele trei cursuri structurate din cadrul proiectului Erasmus+.

Cursurile de formare au ca temă combaterea abandonului școlar și se vor desfășura în trei fluxuri:

  • flux 1,curs structurat: ‘’Non formal learning– the golden door for an innovative future for schools’’, vor participa 2 cadre didactice  din liceu. Organizator: New Horizons Malta.
  • flux 2, curs structurat: ’’Preventing early school dropout-a challenge for every teacher’’ vor participa 2 cadre didactice. Organizator: Euroteach International Training and Learning Institute.
  • flux  3,curs structurat: ‘’ICT: Learning by Doing’’, vor participa 2 cadre didactice.Organizator:  iDevelop teacher department( euroMind Projects).

Echipa de implementare a proiectului:

  • coordonator proiect: prof. Cărămidă Iulica
  • responsabil financiar : ec.Teodorescu Iulia
  • responsabil comunicare-informare: prof. Oltița-Venera Avramescu
  • responsabil logistică/secretarul proiectului: prof. Mădălina-Iulia Vîntu
  • responsabilul cu pregătirea lingvistică: prof. Daniela-Elena Marcu
  • responsabil cu pregătirea culturală: prof. Ileana Lupescu
  • responsabil monitorizare și diseminare: prof. Anișoara-Lăcrămeoara Dima

    

 

Selecţia elevilor care vor participa la primul flux de mobilitate, Setubal, Portugalia, 8-19 aprilie 2024.

Apel de selecţie

Programă proba de limba engleză

Programă proba practică mecanică

Rezultate finale

 

Selecţia elevilor care vor participa la primul flux de mobilitate, Cordoba, Spania, 27 mai - 7 iunie 2024.

Apel de selectie

Programa proba de limba engleza

Programa proba practica mecanica

Rezultate finale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa: Strada Ecaterina Teodoroiu, Nr. 8 A, Slatina, Olt
Telefon: 0249/431446
Fax: 0249/431446
e-mail:colegiu@metalurgicslatina.ro

Copyright © 2012 Prof. Oltita Avramescu